Housenky

V této třídě s dětmi pracují

  • paní učitelky:
Lenka Rydvalová
Bc. Petra Richterová
  • asistent pedagoga:
Jana Vašutová

 

  • o úklid se stará:
    Jaroslava Bubílková

Interiér třídy

Fotogelerie z akcí třídy

Pokud Vás zajímá více fotografií, můžete navštívit webové stránky školky - fotogalerie

  •  www. mszahradkavdf.cz