O škole

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen 1. listopadu roku 1978. Šlo o objekt složený ze dvou tříd MŠ s kapacitou 60 míst a dvou tříd jeslí s kapacitou 35 míst.  K 1. 9. 1994 byl zahájen provoz ve třech třídách s kapacitou 78 míst. Třetí třída vznikla během prázdnin v prostorách bývalých jeslí. Od 1. 9. roku 2002 je naše škola čtyřtřídní, s kapacitou 100 dětí. Čtvrtá třída vznikla zrušením jednotřídní MŠ a převedením dětí i s učitelkami do naší školy. Složení tříd je heterogenní.

Budova

Naše mateřská škola je dvoupatrová budova pavilonového typu s přilehlými prostory kuchyně, prádelny a skladů. Jednotlivé pavilony jsou spojeny prosklenou chodbou, kterou využíváme na výstavy a akce pro rodiče a veřejnost. Od července do listopadu 2014 prošla naše MŠ celkovou rekonstrukcí. Vyměnila se okna, první a druhá třída pav. A se dočkala nového osvětlení, opravila a zateplila se střecha a zateplení a nové fasády se dočkala i celá budova.

 

Zahrada

Školní zahrada prošla rekonstrukcí během září až listopadu 2015 a proměnila se v zahradu v přírodním stylu. Zahrada je rozlehlá a nabízí dětem spoustu příležitostí k mnoha herním aktivitám např. hmatový chodník, kamenné moře, dráha obratnosti, balanční prvky. Díky projektu vznikl nový prostor ovocno – zeleninový sad, kde se děti učí prožitkem poznávat ovoce, zeleninu a bylinky a péči o ně. Zahradu využíváme celoročně.

 

Vybavení školy

V březnu 2013 byly do první a čtvrté třídy nainstalovány interaktivní tabule a v prosinci 2015 přibyla tabule i do 3. třídy. Na první dvě tabule získala naše MŠ grant a na jejich financování se podíleli i rodiče sponzorskými dary. Této pomoci a spolupráce si velmi vážíme. Tabule jsou moderní učební pomůckou a krokem do budoucnosti. Byli jsme první mateřskou školou ve Varnsdorfu, která má interaktivní tabule.