O nás

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen 1. listopadu roku 1978. Šlo o objekt složený ze dvou tříd MŠ s kapacitou 60 míst a dvou tříd jeslí s kapacitou 35 míst. K 1. 9. 1994 byl zahájen provoz ve třech třídách s kapacitou 78 míst. Třetí třída vznikla během prázdnin v prostorách bývalých jeslí. Od 1. 9. roku 2002 je naše škola čtyřtřídní, s kapacitou 100 dětí. Čtvrtá třída vznikla zrušením jednotřídní MŠ a převedením dětí i s učitelkami do naší školy. Složení tříd je heterogenní. Naše mateřská škola je dvoupatrová budova pavilonového typu s přilehlými prostory kuchyně, prádelny a skladů. Jednotlivé pavilony jsou spojeny prosklenou chodbou, kterou využíváme na výstavy a akce pro rodiče a veřejnost.