Projekty

Projekt č. 1
MŠ Zahrádka 63 Varnsdorf ("ŠABLONY II.")

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010789
  • Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2018

Projekt č. 2
MŠ Zahrádka 22 VAN ("ŠABLONY I.")

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

  • Název projektu: MŠ Zahrádka 22 VAN
  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003059
  • Zahájení realizace projektu: 01. 10. 2016
  • Ukončení realizace projektu: 30. 09. 2018
  • Délka realizace: 24 měsíců

Více informací o projektech