Header image

Změna ceny za stravné

Změny jsou platné od ledna 2021. Upravte si prosím své zálohy již v prosinci.

Vážení rodiče,

abychom zachovali kvalitu stravování Vašich dětí, zvyšujeme od ledna 2021 cenu stravného za celý den na 40,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky pak na 43,- Kč.

Tuto informaci jsem Vám již sdělovala v září na rodičovské schůzce.

Navyšte si proto prosím včas zálohy, již v prosinci platíte na leden.

 

Nová výše záloh

  • 880,- Kč strava+ 400,- KČ úplata: 1280,- Kč
  • děti s odkladem školní docházky: 946,- KČ

 

Ve Varnsdorfu dne 11. 11. 2020

Hana Dojčánová, ředitelka MŠ