Header image

Vítání podzimu v Zahrádce

Dnes jsem se rozloučily s létem a zpříjemnily si s dětmi 1. podzimní den zpěvem písniček a tanečky.