Header image

Vítání jara

Když se březen vydaří, je tu krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.
A takto jsem přivítali jaro i my v naší Zahrádce.