Header image

Vítání jara + vyhodnocení sběru papíru a pet lahví

20. března se celý svět loučí se zimou a vítá jaro. A tak i my jsem vyprovodili paní Zimu z naší Zahrádky a přivítali jaro. A když jsem se tak pěkně všichni sešli, vyhodnotili jsem i pololetní sběr papíru a pet lahví a odměnili všechny, kdo se do sbírání zapojili.