Header image

Třetí plavání Berušky a Housenky

Lekce třetí
Už jsou všichni jak ti kapři,
voda cáká, děti vřeští.
Ve vodě jsou jako doma,
umět plavat bude prima.