Header image

Sboreček

První hodina sborečku se povedla, děti si zazpívaly, zatančily, zahrály na nástroje a novým dětem ukázaly, jak to na sborečku chodí.