Header image

Ptačí dobrodružství

Tento výukový program funguje více než 10 let. Jezdí s 8 -10 dravci. Nás navštívil například OREL KAMČATSKÝ, KÁNĚ LESNÍ, VÝR VELKÝ nebo SOVA PÁLENÁ. Pro děti to byl velký zážitek. Ukázka lovu, přelet nad hlavami dětí a možnost některé dravce pohladit - to bylo dobrodružství, na které budeme dlouho a rádi vzpomínat.