Header image

Projektový týden 7. ročník pavilon A

Téma : Jak roste chléb
Klíčení obilí, pozorování zrna mikroskopem, ruční mletí obilí v mlýnku, příběh o slepičce, seznámení s různými druhy obilí, příprava chleba ( postup ) + ochutnávka