Header image

Přijela k nám Koloběžka

Opět k nám přijelo divadlo a my si tuto návštěvu moc užili. Příběh, který si pro naše děti dámy na koloběžkách připravily, je provedl celým barevným světem. Společně s loupežníkem a beruškou přepočítali dny v týdnu, berušce nalepili tečky na krovky a černému světu přičarovali zpět barvičky.