Header image

Předškoláci v knihovně

Dnes půjdeme do knihovny, jsou tam knížky velké, malé. Milá paní knihovnice přivítá nás: ,,Pojďte dále. Klidně se tu rozhlédněte, copak se vám líbí? Přemýšlejte, která knížka v knihovně nám chybí. ""