Header image

Návštěva ZŠ Edisonova - H +B

Naši předškoláci navštívili další školu. Setkali se tu s kamarády ze školky. Prvňáci jim ukázali, co všechno už dovedou. Ani naše děti nezůstaly pozadu a zvládly všechny úkoly, které si pro ně paní učitelka připravila. Nakonec dostaly pěkné dárečky vyrobené od prvňáčků.