Header image

Návštěva Městské knihovny

Předškoláci navštívili místní knihovnu, kde byli seznámeni jak se chovat ke knihám a co vše se v nich dozví.