Header image

Návštěva městské knihovny - Motýlci + Sluníčka

Ve středu 3.11. navštívily předškolní děti ze tříd Motýlků a Sluníček městskou knihovnu, s cílem objevit kouzlo knih a posílit svůj zájem o ně. Milá paní knihovnice měla pro děti nachystaný hezký program. Ukázala dětem, že knížku si mohou přečíst díky obrázkům aniž by musely umět číst. Děti byly nadšeně, knížky i pobyt v knihovně se jim líbil. Snad se jejich nadšení pro knihu nevytratí a budou se k nim uchylovat častěji.