Header image

Návštěva hasičské zbrojnice - Motýlci a Sluníčka

Náročnou a zodpovědnou práci hasičů jsme si měli možnost přiblížit ve středu 17. května. Děti si nejprve prohlédly a vyzkoušely veškeré vybavení a výstroj hasičů a vysvětlily si, k čemu slouží. Dozvěděly se, kde všude hasiči pomáhají a zasahují a že zachraňují nejen hořící domy, ale hlavně životy lidí, dětí, ale i domácích mazlíčků. Děti se naučily, jak v případě ohrožení přivolat pomoc hasičů vytočením čísla 150 nebo 112.