Header image

Jak jsme si připomněli tradici tří králů + vyhodnocení sběru kaštanů

Příběh tří králů má dlouho tradici a těsně se váže na příběh vánoční . Se všemi dětmi v MŠ jsme si proto v tento den připomněli a zrekapitulovali tématiku Vánoc a celé vánoční období tímto oficiálně ukončili + jsme si vyhodnotili sběr kaštanů.