Header image

Druhé plavání Motýlci a Sluníčka

Děti se zábavnou a přirozenou cestou seznamují s vodou, zatím zvládají vše co si pro ně paní plavčice připraví.