Header image

Dramatizace pohádky ,, Boudo, budko...´´

Pohádka, kterou každý hned pozná, když se řekne : Boudo, budko, kdo v tobě přebývá ? Aneb myška Hrabalka, žabka Kuňkalka, zajíček Ušáček, liška Ryška, veverka Zrzečka, ježeček Bodlinka, medvěd Všechnosněd a jedna chaloupka. Celý týden jsme ve třídě Motýlků, trénovali pohádku " Boudo, budko", abychom jí v pátek mohli zahrát všem dětem ve školce. Podívejte se sami jak to dětem krásně šlo.