Header image

Bramborákování pavilonu B

Po důkladných přípravách ve třídě, kde se strouhalo a škrábalo o 106, jsme se přemístili na naši terasu. Tady naše paní učitelky usmažily každému pár bramboráčků na ochutnání a zbytek připravily k obědu. A jak už k našemu bramborákování patří i oběd probíhal venku. Počasí nám přálo a my si tento den náramně užili.