Header image

Sluníčka - malování na okna

Ve třídě jsme si zkoušely ozdobit okna vločkami, také jsme cvičily a hrály si.