Header image

Sluníčka - Jablíčkování

Tento týden jsme si s dětmi povídaly o přicházejícím podzimu a také o ovoci, které dozrává právě v tomto období. Také jsme si užívaly podzimního sluníčka na zahradě a dodělávaly jsme výtvarné slunce s dětmi, kterým sluníčko chybělo.