Header image

Sluníčka - andělská hostina

U sluníček jsme splnili úkol z adventího kalendáře - zdravé školky. Řekli jsme si jaký je anděl, jak vypadá, jaké má vlastnosti a co asi jí. Pak jsme se rozdělili do dvojic a starali se vzájemně o sebe. Zkoušeli jsme se kamaráda zeptat, co by si dal dobrého, on nám to přinesl a také jsme zkoušeli pokaždé poděkovat. Bylo to příjemné