Header image

Sběrný dvůr - Sluníčka

Dnes jsme se byli podívat ve sběrném dvoru. Zahráli jsme si na auto, které veze odpadky. Někdo byl lednice, gauč, plechovka od barvy nebo dřevěná skříňka. S pánem jsme si ukázali, kam která nepotřebná věc patří.
Po cestě zpátky jsme se zastavili podívat na kuřátka k p. uč. Pétě.