Header image

Ranní překážková dráha u Sluníček

Děti si hned po ránu protáhly tělíčka na překážkové dráze. Prolezly tunelem, udělaly kotoul, plazily se po plošině, pak z ní sjely dolů a na konec prolezly žebříkem.