Header image

Poznávání ovoce všemi smysly

Poznáváme ovoce pomocí hmatu, čichu, chuti a zraku.