Header image

Dopravní týden u Motýlků

Během tohoto týdne se děti seznamovaly s pravidly a bezpečností silničního provozu.