Header image

Besídka - Motýlci

Ve středu 18.5.2022 proběhla u nás ve školce besídka pro maminky a tatínky. Dopoledne si děti celou besídku zopakovaly a připravily pro rodiče pohoštění, proběhly se venku, naobědvaly, vyspinkaly a mohlo se začít. Všem dětem se to moc povedlo.