Header image

Pohádka O veliké řepě - Housenky

Děti si s radostí společně zahrály pohádku ,,O řepě,,. Samy si vybraly postavu, co chtějí hrát a všechny se vystřídaly.
Byl to krásný zážitek!