Header image

Návštěva Eko servisu - Housenky

V rámci tématického týdne ,,Třídíme odpady" jsme navštívili sběrný dvůr v našem městě. Pan Cedrych nás hravou formou provedl po sběrném dvoře a zajímavě nám vyprávěl a vysvětlil význam třídění odpadů pro člověka a naši planetu.