Header image

Moje rodina - Housenky

Celý týden jsme si povídali o rodině., kdo tam patří, jaká je moje rodina...
Děti si přinesly z domova fotografie svojí rodiny a společně jsme si udělali výstavku.
Děti ostatním vyprávěly, jaké je to u nich doma,kdo co doma dělá,jak pomáhá...
Některé odpovědi byly velice zajímavé a hodně jsme se u toho všichni nasmáli!