Header image

Knížka je náš kamarád - Housenky

V posledním únorovém týdnu jsme si povídali o knihách. Děti si přinesly svoji oblíbenou knížku z domova a společně jsme si je po celý týden prohlíželi a vyprávěli si o nich. Navštívili jsme knihkupectví, hráli si na knihovnu ... Děti si vyrobily knížku a krásnou záložku!