Header image

Houseny se seznamují s podzimem

Copak je to za rány?
Slyším padat kaštany.
Hledám v trávě, kdepak jsou?
Vidím kouli pichlavou.
Už ho mám a ihned vím,
panáčka z něj vyrobím.