Header image

Simonky svátek + plnění úkolů z adventního kalendáře

Náš den s dětmi začal tak, že jsme popřáli Simonce k svátku a poté to vše začalo, otevření dalšího okénka v našem adventní kalendáři, kde nás čekal úkol. Jíst po celý den netradičním způsobem. Byla to moc velká zábava.