Header image

Zima, zima, zima, ta je vždycky prima

Měsíc: leden
předpokládaný rozsah 3 – 4 týdny
Seznamovat s povánočním obdobím a jeho zvyky, poznávat charakteristické znaky zimního období, experimentovat se sněhem a vodou, správně se oblékat, poznávat zimní sporty, seznamovat se s péčí o zvířata a ptáky v zimě.

T1: Zvířátka a ptáci v zimě

  • dozvuky Vánoc, oslava Silvestra, vstup do nového roku – předsevzetí, tradice Tří králů, charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody
  • poznávat a správně pojmenovat volně žijící zvířata a přezimující ptáky u nás, učit se o ně pečovat v zimním období a chránit přírodu

Činnosti pro rodiče a děti:

T2: Zimní radovánky

  • seznamování se zimními sporty a vyžitím na sněhu, dbát na bezpečnost při sportování, správné oblečení v zimě, orientace v prostoru

Činnosti pro rodiče a děti: