Header image

Vítr fouká do strání, větve se až naklání

Měsíc: říjen
předpokládaný rozsah 4 – 5 týdnů
Zaměřovat se na podzimní přírodu, barvy podzimu, seznamovat děti s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim, význam lesa a práce s přírodninami – dýně atd.,.

T1: Co všechno umí podzim

  • přiblížit dětem char. znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí
  • podzimního počasí, odlet ptáků, seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím
  • plody podzimu, poznávání stromů a jejich plodů, sběr plodů, poznávání sezónního ovoce a zeleniny
  • zdravá výživa, společné výrobky z plodů – manipulace s přírodninami, draci
  • mít touhu přírodu poznávat, seznamování s lesními zvířaty, pomáhat a neubližovat volně žijícím zvířatům,
  • výlety do lesa – praktické pozorování, pokusy s přírodninami, využití programu na IT Les
  • podzimní zvyky a tvoření, výstava výrobků, zdravé vaření – tvořivá dílna

Činnosti pro rodiče a děti: