Header image

Ve školičce Zahrádce je vždy velká legrace

Měsíc: září
předpokládaný rozsah 3 – 4 týdny
Adaptace na prostředí MŠ, aklimatizace po prázdninách. Poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina a její funkce. Dítě se bude seznamovat s částmi domu, bytu, se životem ve městě, kde bydlí.

T1: U nás v Zahrádce

  • seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým
  • učitelkou, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem, respektovat dospělého seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), respektovat stanovená  pravidla třídy, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Činnosti pro rodiče a děti:

Povídame si s dětmi:

,, Znám už své jméno a příjmení?”

,, Učím se znát svou značku.”

,, Učím se znát jména kamarádů.”

 

 

 

T2: Místo, kde bydlím

  • seznámení s rodinou, poznat a pojmenovat členy rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby, znát činnosti členů užší rodiny v zaměstnání i doma
  • prohlubovat citovou vazbu na rodinu, chránit si své soukromí, vědět, že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné, vědět, jak přichází dítě na svět
  • znát svůj dům, byt, umět pojmenovat jeho části a jejich využití, poznávat své město, jak se jmenuje, vycházky zaměřit na poznávání města, významných budov, učit se znát svou adresu, učit se správně chovat v silničním provozu

Činnosti pro rodiče a děti: