Header image

Paní zima kraluje, s karnevalem tancuje

Měsíc: únor
předpokládaný rozsah 3 – 4 týdny
Poznávat zvyky a tradice masopustního období, seznamovat se s různými profesemi, znát klasické i veršované pohádky, pohádkové postavy, prohlubovat zájem o knihy.

T1: Kniha je můj kamarád

  • seznámení s pohádkami, poznávání pohádkových postav, rozlišování dobra a zla, charakteristika postav, poslech čtených či vyprávěných pohádek, rozvoj slovní zásoby, učit se chápat rozdíl mezi pohádkou a příběhem

  • poznávání různých druhů knih, ilustrací, rozdíl mezi pohádkou a příběhem, pěstovat kladný vztah ke knize, jak správně s knihou zacházet, četba, návštěva knihovny

Činnosti pro rodiče a děti:

T2: Masopust

  • seznámit se s tradicí masopustu, výzdoba třídy a školy, radostně prožít karneval v MŠ
  • poznávat rozmanitost povolání, učit se vážit si lidské práce a práce druhých, chápat přísloví „bez práce nejsou koláče“

Činnosti pro rodiče a děti: