Header image

Když kytičky rozkvétají, maminky svůj svátek mají

Měsíc: květen
předpokládaný rozsah 3– 4 týdny
Poznávat jarní květiny a rostliny, jak je krásná rozkvetlá příroda, prohlubování citové vazby na maminku a rodinu, seznamovat s integrovanými složkami záchranného systému a jejich význam, zařazení dopravního týdne.

T1: Maminky a jejich svátek

  • vést děti k úctě k matce, společná příprava a realizace besídky pro maminky, výroba dárků a přáníček

Činnosti pro rodiče a děti:

 

T2: Vím, co jím, maminko, tatínku

  • seznámení s potravinovou pyramidou, se správnými stravovacími návyky hravou formou, sázení bylinek, péče o políčka v ovocno-zeleninové zahradě

Činnosti pro rodiče a děti:

Dědečkovi hůlčičku a hřebínek pro Marušku.

Svázala to do uzlíčku.

Ještě mýdlo, pecen chleba-toho je vždy hodně třeba.

Na zahrádku hrabičky, pro Jiříka motyčky.

T3: Integrovaný záchranný systém

  • prevence proti drogám, kouření a alkoholu, vést děti k opatrnosti při komunikaci s cizími lidmi, navozovat situace, práce integrovaných složek a jejich poznávání, besedy, exkurze, poznávání dopravních prostředků, seznámení s některými značkami a jejich významem (jak se podle nich máme chovat), praktický nácvik bezpečného chování v dopravních i dalších situacích (požár, dopravní nehoda, úraz apod.). Exkurze, beseda s pracovníky policie a záchranné služby, dopravní hřiště

Činnosti pro rodiče a děti: