Header image

Jaro je tu zpátky, vyrážíme na zahrádky

Měsíc: březen
předpokládaný rozsah 3 – 4 týdny
Seznamovat se s probouzející se jarní přírodou, loučením se zimou, se svátky jara, zvyky a tradicemi, seznamovat se s různými druhy zvířat a jejich mláďat, umět je třídit a přiřazovat, seznamovat se s životem u vody a ve vodě.

T1: Jaro se probouzí

  • poznávání charakteristických znaků jara, jarní tání, první jarní květiny, práce na zahradě, poznávání zahradního nářadí, pomoc při úklidu školní zahrady, pokusy a pozorování

  • poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, proč je chováme, jaký je z nich užitek, kdo a jak se o ně stará, tematické výlety, poznávání exotických zvířat, kde a jak žijí, kde se s nimi my můžeme setkat

  • poznávání vodních živočichů, ptactva a zvířat u vody, seznamovat se s rozdílem mezi řekou, rybníkem a mořem, výlet k rybníku, vycházka k řece, experimentování, zkoumání, pokusy s vodou

Činnosti pro rodiče a děti:

T2: Velikonoce

  • seznamování s velikonočními zvyky a tradicemi, využití barev a symboliky – „Barevný týden“, zapojení se do výzdoby třídy, školy

Činnosti pro rodiče a děti: