Header image

Dnes máme svůj velký den, hrajeme si s úsměvem

Měsíc: červen
předpokládaný rozsah 4– 5 týdnů
Seznamovat se s letním obdobím, poznávat květiny na zahradě a hmyz, trénovat na olympiádu mateřských škol ve městě, připravovat děti na prázdniny, loučení s kamarády – školáky, upozorňovat děti na bezpečnost při hrách.

T1: Máme radost z pohybu

  • radostné prožívání příprav i oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke svým kamarádům, chápat rovnost všech lidí (dětí) na celém světě bez rozdílu pleti

  • radostné prožívání všech pohybových aktivit – zdravotní cvičení, skákání, běhání, házení, tanec, pohybové hry s náčiním i bez, překážkové dráhy apod.

Činnosti pro rodiče a děti:

T2: Naše planeta Země, vesmír

  • poznávání planety Země, seznamování dětí s vesmírem, probouzení fantazie, jak se asi žije na jiné planetě

Činnosti pro rodiče a děti:

 

T3: Hurá na prázdniny