Header image

Chraňme svoje tělo, zdraví a začněme u přírody

Měsíc: listopad
předpokládaný rozsah 3 – 4 týdny
Ochrana životního prostředí, jak se správně oblékat, získávání poznatků o těle a jeho zdraví, dovednosti důležité k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků.

Chráníme naši planetu

  • chránit společně přírodu, udržovat v ní čistotu, pečovat o ni
  • (udržování čistoty v okolí MŠ), využívání eko hry „Jak správně třídit – cesta odpadu“

Činnosti pro rodiče a děti:

  • Taneček s Míšou - ,,Popeláři" - všechny děti

  • Taneček Hruška" -  3-4 leté děti
  • Omalovánky s ekologickou tématikou - všechny děti (sklo, obaly)
  • Pracovní list (verze 1, verze 2)
  • Laboratoř venku: Planety

T2: Toto zebe, co obléknu si na sebe?

charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim, poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče o zdraví a čistotu, zdravá výživa, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

Činnosti pro rodiče a děti: