Header image

Zápis do MŠ 2023/2024

Zápis do MŠ Zahrádka se koná ve čtvrtek 11.5.2023 od 13 do 16 hodin. Podrobnosti po rozkliknutí.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

S sebou přineste:

  1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST K PŘIJETÍ (potvrzenou od lékaře)
  2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  3. OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE pro ověření trvalého bydliště (případně i občanský průkaz dítěte)

Žádost o přijetí se podává v kanceláři ředitelky školy (pavilon A). Zapsat dítě může pouze jeho zákonný zástupce. Přítomnost dítěte není podmínkou, budeme ale rádi, pokud s sebou děti přivedete.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE najdete v dokumentech na našich stránkách a je možné si ji stáhnout (k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře). Žádost si můžete vyzvednout i osobně ještě před zápisem v MŠ.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Zahrádka.