Header image

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA

se koná ve čtvrtek 16. května 2024 od 13 hod. do 16 hod. Podrobnosti po rozkliknutí.

Ředitelka mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

v dohodě se zřizovatelem stanovuje termín

ZÁPISU DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2024/2025

čtvrtek 16. května 2024 od 13 do 16 hodin.

Podmínky přijetí naleznete na letáčku přiloženém níže.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte před zápisem:

  • v mateřské škole
  • stáhněte na webových stránkách naší MŠ - O nás - Dokumenty - Zápis do MŠ - Žádost o přijetí
  • nebo na Oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.

K zápisu přineste již potvrzenou žádost lékařem.

KRITÉRIA K PŘIJETÍ OD 1.9. 2024:

VĚK DÍTĚTE K 31.8.2024
5 A VÍCE LET (děti narozené do 31.8.2019) - 50 bodů
4 ROKY (děti narozené od 1.9. 2019 do 31.8.2020) - 40 bodů
3 ROKY (děti narozené od 1.9.2020 do 31.8.2021) - 30 bodů
2 roky (děti narozené od 1.9.2021 do 31.8.2022) - 20 bodů
TRVALÝ POBYT DÍTĚTE
TRVALÝ POBYT VE MĚSTĚ VARNSDORF - 50 bodů
TRVALÝ POBYT mimo město Varnsdorf - 0 bodů
Počet volných míst pro školní rok 2024/2025 
29
- pokud budou přijímané pouze děti starší 3 let (za každé dítě mladší 2 let je dle legislativy nutno snížit počet přijímaných dětí navíc o dvě děti, max o šest)