Header image

Třídní schůzka pro rodiče nově příchozích dětí od září 2022

V pondělí 29. 8. 2022 od 15h, více info po rozkliknutí.

V pondělí 29. 8. 2022 od 15h ve třídě Sluníčka (1. patro pavilonu A) se koná schůzka pro rodiče dětí, které nově nastoupí od září 2022 do MŠ.

Program:

 1. Uvítání, představení ředitelky školy, zástupkyně a ostatních p. učitelek
 2. Informace o škole – počet tříd, dětí, jaké máme zaměstnance
 3. Seznámení s délkou provozu MŠ 6,15 – 16,15 h a jeho organizací
 4. Seznámení s p. Hůlovou, vedoucí kuchyně - stravování a platby, zapojení školy do Občanské iniciativy Skutečně zdravá škola – seznámí koordinátorka MŠ p. Čiháková
 5. Omlouvání dětí na telefonním čísle +420 775 440 623 do 8 h (telefon na str. školy + v šatnách) – prosíme o důslednost
 6. Webové stránky školy www.mszahradkavdf.cz – aktuální informace, blog o stravování www.zdravoucestou.blogspot.com na str. školy
 7. Seznámení s režimem dne v MŠ a co všechno děti do MŠ potřebují.
 8. Spolupráce s rodiči – pokud to situace dovolí, chystáme brigádu na šk. zahradě (přelom září/října a potěší nás, pokud se rodiče zapojí.
 9. Zapojení do sběru tříděného odpadu
 10. Možnost finanční podpory MŠ
 11. Plánovaná informativní schůzka pro všechny rodiče
 12. Rozdělení dětí do tříd (informace, jakou mají děti značku, co do MŠ potřebují apod.)
 13. Individuální dotazy rodičů