Rychlý kontakt

Pro kontaktování můžete využít jeden z následujících kontaktů, nebo kontaktní formulář.

Tel.: (+420) 412 371 072
Tel. pavilony: (+420) 775 440 623
E-mail: 17msvdf@seznam.cz

Úvod - AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

KONZULTAČNÍ HODINY S ŘEDITELKOU ŠKOLY, HOSPODÁŘKOU ČI PEDAGOGY

- po telefonické domluvě viz kontakty

 

 

NOVÝ BLOG MŠ KE STRAVOVÁNÍ, KDE NAJDETE VÍCE

 

INFORMACÍ O JÍDLECH PODÁVANÝCH VAŠIM DĚTEM

 

A FOTOGRAFIE: www.zdravoucestou.blogspot.cz

 

Od září 2015 jsme zapojeni do občanské iniciativy
 

"SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA"

- aktuality a odkazy naleznete ve stravování pod jídelníčkem

 

12. 11. 2016 PŘEVZALA NAŠE MŠ BRONZOVÉ OCENĚNÍ

 

NA KONFERENCI SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY V PRAZE A JSME TAK

 

PRVNÍ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA V ÚSTECKÉM KRAJI

viz odkaz níže

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE – Z BESÍDKY PRO MAMINKY K SVÁTKU 18. 5. 2017

 

 • Dnes dojde k předání sbírky na Viktorku Kolouškovou ve třídě Berušek. Vybrala se částka 30 150,- Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Na Zahradní slavnosti 20. 6. si vše ještě společně připomeneme.

 

 • Ve středu 24. 5. vystoupí sboreček na LDN ve Vdf pro p. Poláčkovou, manželku výtvarníka Josefa Poláčka,

který založil tradici vernisáží VV prací dětí z MŠ, kterou každoročně pořádáme – půjdou jen vybrané větší

děti, jsme omezeni prostorem i odvozem

 

 • Naše školní zahrada nám vzkvétá a děti si ji plnými doušky užívají. Daří se tu ale i plevelu, který potřebujeme

pomoct vyplet. Proto jsme naplánovali na příští týden brigádu na dny pondělí, úterý a středu.

V tyto dny můžete přijít kdykoliv dopoledne od 9 do 11h a v úterý a ve středu i odpoledne od 14 do 16,30h.

Pokud nám přijdete pomoct, budeme moc rádi. Organizaci má na starost p. Haubertová, školnice.

Podrobnosti viz cedule v šatně.

 

 • Fotografování tříd – proběhne příští týden ve čtvrtek na šk. zahradě, pokud nám bude přát počasí.

Cena 1 fotografie je 35,- Kč. Fotit se budou všechny ten den přítomné děti a počítáme pro ně s 1 fotkou.

Pokud by chtěl někdo více fotek, nahlásí si u p. učitelek.

 

 • Den dětí oslavíme ve čtvrtek 1. 6. Akce bude spojena jako již tradičně s karnevalem a soutěžemi

na šk. zahradě, pokud to bude možné. Připravte tedy dětem vhodné masky.

 

 • Zápis dětí na prázdniny proběhne na všech MŠ ve dnech 8. a 9. 6. viz cedule v šatně.

Ofocené evidenční listy budeme rozdávat na třídách v týdnu od 5. do 7. 6. Nezapomeňte se včas nahlásit.

 

 • 9. 6. Proběhne olympiáda všech varnsdorfských MŠ

 

 • 15. 6. „Večerníček“ - akce pro předškoláky a jejich rodiče

 

 • 22. 6. Výlet pro všechny děti do indiánské vesničky v Růžové u Děčína

 

 • 12. – 16. 6. Proběhnou informativní rodič. schůzky, kdy vám rozdáme i dotazníky

k evaluaci – hodnocení školy

 

 • Děkujeme za celoroční spolupráci a těšíme se na další.

 

 

 

 

AKCE V TÝDNU OD 22. 5. 2017 - 26. 5. 2017

 

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ OD 22. DO 24. 5. 2017

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE ŠKOLNÍ ZAHRADA NÁM VZKVÉTÁ A DĚTI SI JI PLNÝMI DOUŠKY UŽÍVAJÍ.

DAŘÍ SE TU ALE I PLEVELU, KTERÝ POTŘEBUJEME POMOCT VYPLET.

PROTO JSME NAPLÁNOVALI NA PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDU BRIGÁDU.

V TYTO DNY MŮŽETE PŘIJÍT KDYKOLIV DOPOLEDNE

A V ÚTERÝ A VE STŘEDU I ODPOLEDNE VIZ NÍŽE. POKUD NÁM PŘIJDETE POMOCT,

BUDEME MOC RÁDI.

VEZMĚTE S SEBOU I PRACOVNÍ NÁČINÍ: HRÁBĚ, MOTYČKY, RÝČE, PRACOVNÍ RUKAVICE

ORGANIZACI BRIGÁDY A ROZDĚLENÍ PRACÍ NA ZAHRADĚ MÁ  NA STAROST

PANÍ ŠKOLNICE D. HAUBERTOVÁ (605 949 243)           

 

 22. 5., OD 9 DO 11 H

 23. 5., OD 9 DO 11 H                  OD 14 DO 16,30 H

 24. 5., OD 9 DO 11 H                  OD 14 DO 16,30 H

 

ÚČAST NAHLAŠTE P. UČITELKÁM NA TŘÍDĚ. DĚKUJEME

 

 

PONDĚLÍ

- plavání pav. A

 

ÚTERÝ

- logopedie pav. B, organizaci logopedie a to, které dítě na ni půjde

je v kompetenci p. logopedky

- poslední keramika pav. A

 

STŘEDA

- vystoupení sborečku na LDN VDF pro p. Poláčkovou - pouze vybrané děti

- "Předškolák" - 12,30 až 13,00 h

 

ČTVRTEK

- focení třídních fotek

- sboreček

- angličtina

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

 

Motýlci

 • narozeniny Pepíček Chod 12. 5.

 

 

 

Sluníčka

 

 

 

Berušky

 • Narozeniny Bin
 • ​Narozeniny Štěpánek 15. 5.

 

 

 

Housenky

 

 

 

Společné akce

 • ​pohádka "Šel zahradník do zahrady" v MŠ 11. 5.
 • plavání 15. 5. pav. A

 

 

 

Sboreček Zahrádka

 • sboreček na Hrádku 14. 5. - Den matek

 

 

 

SBÍRKA – Viktorka Koloušková

 

1.  Kolektiv Auto Kelly     29. Město Jiříkov

2.  Rodina Micinských     30. Klub důchodců Jiříkov

3.  H. Šmídová                31. MP Jiříkov

4.  H. Dojčánová             32. Hasiči Jiříkov

5.  Janáčkovi                  33. L. Rudinská

6.  B. Mannová                34. Fiegerovi

7.  M. Krajzingerová       35. p. Nechutný

8.  L. Rydvalová              37. Koštrnovi

9.  Jindřichovi                38. H. Šmídová

10. p. Frolík                    39. H. Dojčánová

11. J. Čiháková                40. Zíkovi

12. Beranovi                    41. J. Čiháková

13. Šindelářovi                42. Čihákovi

14. p. Myslivec                43. p. Žítková

15. Hurákovi                    44. S. Adámková

16. M. Karman                 45. Chodovi

17. J. Vlastníková            46. Ziesemannovi

18. P. Karman                  47. p. Szabová

19. B. a P. Žítkovi            48. Vašutovi

20. Bubnovi                     49. Šindelářovi

21. Kafkovi                      50. Varnsdorfské Náhodou

22. p. Endrizalová            51. P. Richterová

23. Hercikovi                   52. Z. Jakouběová

24. p. Szabová

25. Salačovi

26. p. Kasalová

27. Tyrpeklovi

28. Kollárovi

 

Vybraná částka k 31. 3. 2017 je 20 950,- Kč.        

Děkujeme!

 

DUBEN 2017

53. Pepíček Šindelář                          61. Žampachovi

54. Janáčkovi                                     62. Moňak

55. N. Ulvrová                                   63. Zajíčkovi

56. Dudkovi                                       64. Švecovi

57. Hruškovi                                      65. Hladíkovi

58. Anonymní sponzor

59. I.Jagrová

60. Kosovi

 

Vybraná částka k 30. 4. 2017 je  30 150,- Kč.

Podrobná evidence v kanceláři školy.

 

Děkujeme všem, kteří přispěli a tím podpořili sbírku

pro naši Viktorku Kolouškovou.

Sbírka je ukončena, neboť částka je dostačující

pro koupi dvou speciálních brýlí, které holčička

potřebuje do 1. třídy.

Velké díky za vaši štědrost.

Předání proběhne v nejbližší době, aby se brýle

mohly brzy zhotovit.

Na zahradní slavnosti dne 20. 6. 2017 od 16,00h

proběhne slavnostní poděkování vám všem.

Srdečně zveme!

 

Účast naší MŠ na Festivalu o zdraví 1. 4. 2017 v Rumburku

viz odkaz:

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/
novinky/ms-zahradka-ve-varnsdorfu-se-predstavila
-na-festivalu-pro-zdravi

 

 

http://www.vybezek.eu/aktuality/20-mejlem/8262-prvni-skutecne-
zdrava-skolka-ustecky-kraj.html

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/novinky/jiz-20-ze-220-skol-plni-bronzova
-kriteria-programu-skutecne-zdrava-skola

 

 

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU PET LAHVÍ A PAPÍRU

 

           ZA 1. POLOLETÍ 2016/2017:

 

 

PET LÁHVE:

1. HOUSENKY – 7420 ks

2. MOTÝLCI – 3179 ks

3. BERUŠKY – 3152 ks

4. SLUNÍČKA – 2325 ks

 • CELKEM: 16076 ks

 

PAPÍR:

1. BERUŠKY – 940,5 kg

2. MOTÝLCI – 426,2 kg

3. SLUNÍČKA – 372,1 kg

4. HOUSENKY – 231 kg

 • CELKEM: 1969,8 kg

 

 

 

VYHODNOCENÍ TŘÍD:

 

PET LÁHVE                                            PAPÍR

 

MOTÝLCI

1. místo R. Zita             987 ks                    1. místo P. Ziesemann       157 kg

2. místo B. Kosová       870 ks                    2. místo B. Kosová            108 kg

3. místo P. Ziesemann  646 ks                    3. místo M. Bafia               91 kg   

 

 

 

SLUNÍČKA

1. místo M. Lamač        885 ks                    1. místo M. Lamač            250 kg 

2. místo E. Kollárová    404 ks                    2. místo R. Ramešová       38 kg

3. místo V. Štětina         337 ks                    3. místo R. Bechyně         37 kg

 

 

 

BERUŠKY

1. místo J. Šindelář        1050 ks                  1. místo K. Beranová       230 kg

2. místo M. Frolík          510 ks                    2. místo D. Janáček         205 kg

3. místo V. Koloušková 504 ks                    3. místo V. Myslivec       165 kg

 

 

HOUSENKY

1. místo P. Málek           2760 ks                  1. místo T. Kafka             196 kg

2. místo E. Nováková     2500 ks                  2. místo P. Málek             35 kg

3. místo E. Chaloupecká 1820 ks

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU KAŠTANŮ 2016

 

1. Motýlci – 1008,30 kg

2. Berušky – 488,5 kg

3. Housenky – 306 kg

4. Sluníčka – 184 kg

 

1. TŘÍDA – MOTÝLCI:

1. KOSOVÁ BARBORA – 304 kg

2. KAHOUNOVÁ ADÉLA – 188,5 kg

3. BIKÁROVÁ MONIKA – 152 kg

 

2. TŘÍDA – SLUNÍČKA:

1. TYRPEKLOVÁ TEREZA – 87 kg

2. ŠVECOVÁ BARBORA – 47 kg

3. PŘEROVSKÝ MICHAL – 24 kg

 

3. TŘÍDA – BERUŠKY:

1. HURÁK ŠTĚPÁN – 127 kg

2. KRÁLOVÁ AMÁLIE – 79 kg

3. MRVEČKA DOMINIK – 70 kg

 

4. TŘÍDA – HOUSENKY:

1. KAFKA TOBIAS – 157 kg

2. ZAJÍC JAN – 51 kg

3. BLAHNÍK DAVID – 40 kg

 

 

Úspěšný projektový týden Les viz odkaz

 

http://www.vybezek.eu/aktuality/20-mejlem/8172-projektovy-tyden-na-tema-les.html

 

Vyhodnocení výrobků z přírodnin:

Velmi si vážíme zapojení rodičů do této akce. Všechny děti, které přinesly do MŠ

výrobek z přírodnin byly odměněny omalovánkou viz fotogalerie a z každé třídy

jsme vybrali jeden nejlepší. Vybírání bylo těžké, protože se sešla spousta krásných

výrobků a nápadů. Děkujeme.

 

Motýlci      - 1. místo Kryštof Kasala - lucerna

Sluníčka    - 1. místo Barbora Švecová - sova

Berušky    - 1. místo Natálie Ulična - ježek

Housenky  - 1. místo Eliška Dudková a Víťa Lavruk - pavouci na větvičce

 

 

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU - ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 15. 9. 2016

 

- každý čtvrtek ráno můžete opět nosit ke vchodu u p. hospodářky

 

- SBÍRÁME PET LAHVE (spočítat, napsat na lísteček počet ks a jméno a předat lísteček

                                  p. uč. na třídě)

 

- A PAPÍR (zvážit, napsat na lísteček kolik kg a jméno a předat lísteček p. uč. na třídě)

 

- POUŽITÉ BATERIE (vstupní hala A i B na botníku)

 

PET VÍČKA - pomoc potřebným

 

Vážení rodiče, děkujeme, že se aktivně podílíte na sběru tříděného odpadu. Vedete

tak své děti k péči o životní prostředí a zároveň pomáháte získat pro naši MŠ

peníze, které využijeme pro děti a akce MŠ.

 

Sběr se vyhodnocuje i mezi školami na konci šk. roku a pokud se umístíme

na prvních místech, získáme pro naši MŠ i věcné ceny.

 

TAK HURÁ DO SBÍRÁNÍ :-)

 
 

 

 

V naší MŠ se nezahálelo ani o prázdninách. Díky investici zřizovatele přibyl                                                

do kuchyně nově konvektomat pro zdravé a šetrnější vaření a nová sklopná pánev

s nerezovým dnem.

 

Ve středu 24. 8. 2016 proběhlo v MŠ celodenní školení Skutečně zdravá škola.

Celou akci natáčela i ČT a na záznam, který se vysílal v regionálním zpravodajství

ve čtvrtek 25. 8. 2016 se můžete podívat zde.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000140825

-udalosti-v-regionech/obsah/489392-zdrava-jidla-ve-skolnich-jidelnach

Je to pěkná vizitka naší školky Zahrádka.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v odkazu níže (Výběžek eu)

http://www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/7961-skoleni-kucharek-skutecne-zdrave-skoly.html

 

 

V průběhu uzavření MŠ během prázdnin dále probíhaly další úpravy:

malování, nových podlahových krytin se dočkala 1. a 4. třída a ke zlepšení provozu

přispěje i nový průchod mezi pavilonem A a B.

 

 

 

Vážení rodiče, v programu Skutečně zdravá škola, do kterého

je naše MŠ zapojena, jsme pro Vás připravili blogy z našich akcí,

na které se můžete podívat. Odkaz zde:

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-varnsdorf-prazska

-2812-prispevkova-organizace/blog

 

 

 

Provozní doba MŠ

 

OD 6,15 HOD  -   DO 16,30 HOD (pondělí až čtvrtek)

OD 6,15 HOD  -   DO 16,00 HOD (pátek)

 

ORGANIZACE ODPOLEDNÍHO PROVOZU MŠ

 

Z DŮVODU EKONOMICKÉHO ŘEŠENÍ PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ

DOBY NAŠÍ MŠ SE VŠECHNY ZŮSTÁVAJÍCÍ DĚTI Z PAVILONU B

VŽDY V 15,30 HOD PŘESUNOU DO PAVILONU A. ZDE SI JE RODIČE

VYZVEDNOU HLAVNÍM VCHODEM, PAK PROJDOU S DĚTMI SPOJOVACÍ

CHODBOU NA SVOU ŠATNU, KDE SE DĚTI PŘEVLÉKNOU A MOHOU

ODCHÁZET DOMŮ VSTUPEM B NEBO A.

 

VÁŽENÍ RODIČE, PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

O PŘEZOUVÁNÍ SE.

 

 

 

Prosíme rodiče, aby opravdu své děti včas odhlašovali

 

na tel. čísle 775440623 mezi 6 až 8 hpokud vědí,že je

 

jejich dítě nemocné nebo že do MŠ z nějakého důvodu nepřijde,

 

nebo že přijde ten den do MŠ později.

 

Děkujeme.

 

 

 

Organizace školního roku 2016/2017

 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 ZAČÍNÁ  ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017

 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017

 

Jarní prázdniny pro okres Děčín připadnou na  6. 2. - 12. 2. 2017

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

 

Hlavní prázdniny budou trvat od vsoboty 1. července 2017 – pátek 1. září 2017

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017


 

 

 

        

TŘÍDÍME ODPAD I VE ŠKOLCE

 

Ve třídách i v chodbě máme barevné koše na třídění odpadu:                

 

ŽLUTÝ: plasty                  ORANŽOVÝ: smíšený odpad

 

MODRÝ: papír                  ZELENÝ: sklo, pouze na hlavní chodbě

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se i s dětmi zapojují do sběru tříděného odpadu.

Ze získaných peněz pak můžeme děti na konci školního roku odměnit.

Tak hurá do dalšího sbírání!  :-)

 

 

SBĚR

 

- SBÍRÁME PET LAHVE (spočítat a nahlásit počet ks na třídě)

 

- A PAPÍR  (zvážit a nahlásit na třídě)

 

PET VÍČKA

 

Vážení rodiče, děkujeme, že se aktivně podílíte na sběru tříděného odpadu. Vedete

tak své děti k péči o životní prostředí a zároveň pomáháte získat pro naši MŠ

peníze, které využijeme pro děti a akce MŠ.

 

Sběr se vyhodnocuje i mezi školami na konci šk. roku a pokud se umístíme

na prvních místech, získáme pro naši MŠ i věcné ceny.

 

TAK HURÁ DO SBÍRÁNÍ :-)

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

načítání