Rychlý kontakt

Pro kontaktování můžete využít jeden z následujících kontaktů, nebo kontaktní formulář.

Tel.: (+420) 412 371 072
Tel. pavilony: (+420) 775 440 623
E-mail: 17msvdf@seznam.cz

O nás

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova před rekonstrukcí               Budova po rekonstrukci 2014

 

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, přísp. org.

Adresa: Pražská 2812, Varnsdorf

Neoficiální název: Zahrádka

email: 17msvdf@seznam.cz

ID datová schránka MŠ: rx3k3hu

Číslo účtu: 0181698515/0300 (ČSOB)

IČO: 72741937

 

 

ZAMĚSTNANCI MŠ

 

Ředitelka MŠ: Hana Dojčánová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Nikola Ulvrová

 

Učitelky:

Světluše Adámková

Mgr. Nikola Ulvrová

Zdeňka Jakouběová

Jana Čiháková

Hana Dojčánová

Bc. Petra Richterová

Kristýna Žemlová

Lenka Rydvalová

Eliška Šimková, BA (MD)

Nikola Damašková (MD)

 

Asistent pedagoga: Jana Vašutová

                                Jana Vilímová

 

 

Školnice: Dana Haubertová

 

Uklízečka:

Dana Haubertová

Eva Císařová

Miroslava Pavlíková

 

Vedoucí školní jídelny: Radka Hůlová

 

Kuchařky:

Eva Králová

Radka Hůlová

Dana Nemetschkeová, DiS.

 

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ladislav Růžička

Email: ladislav.ruzicka@varnsdorf.cz

Telefon: 417545104

 

 

 

O NAŠÍ MŠ

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen 1. listopadu roku 1978. Šlo o objekt složený ze dvou tříd MŠ s kapacitou 60 míst a dvou tříd jeslí s kapacitou 35 míst.  K 1. 9. 1994 byl zahájen provoz ve třech třídách s kapacitou 78 míst. Třetí třída vznikla během prázdnin v prostorách bývalých jeslí. Od 1. 9. roku 2002 je naše škola čtyřtřídní, s kapacitou 100 dětí. Čtvrtá třída vznikla zrušením jednotřídní MŠ a převedením dětí i s učitelkami do naší školy. Složení tříd je heterogenní. Naše mateřská škola je dvoupatrová budova pavilonového typu s přilehlými prostory kuchyně, prádelny a skladů. Jednotlivé pavilony jsou spojeny prosklenou chodbou, kterou využíváme na výstavy a akce pro rodiče a veřejnost.

Školní zahrada prošla rekonstrukcí během září až listopadu 2015 a proměnila se v zahradu v přírodním stylu. Zahrada je rozlehlá a nabízí dětem spoustu příležitostí k mnoha herním aktivitám např. hmatový chodník, kamenné moře, dráha obratnosti, balanční prvky. Díky projektu vznikl nový prostor ovocno – zeleninový sad, kde se děti učí prožitkem poznávat ovoce, zeleninu a bylinky a péči o ně. Zahradu využíváme celoročně.

V březnu 2013 byly do první a čtvrté třídy nainstalovány interaktivní tabule a v prosinci 2015 přibyla tabule i do 3. třídy. Na první dvě tabule získala naše MŠ grant a na jejich financování se podíleli i rodiče sponzorskými dary. Této pomoci a spolupráce si velmi vážíme. Tabule jsou moderní učební pomůckou a krokem do budoucnosti. Byli jsme první mateřskou školou ve Varnsdorfu, která má interaktivní tabule.

Od července do listopadu 2014 prošla naše MŠ celkovou rekonstrukcí. Vyměnila se okna, první a druhá třída pav. A se dočkala nového osvětlení, opravila a zateplila se střecha a zateplení a nové fasády se dočkala i celá budova.

Rekonstrukcí  prošla také naše školní zahrada v období od září 2015 do listopadu 2015 a proměnila se v zahradu v přírodním stylu.   

       

Zde malá fotodokumentace

 

Rekonstrukce budov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce zahrady a její proměna v zahradu v přírodním stylu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od září 2015 jsme zapojeni do občanské iniciativy "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ

ŠKOLA" a 12. 11. 2016 PŘEVZALA NAŠE MŠ BRONZOVÉ OCENĚNÍ

NA KONFERENCI SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY V PRAZE A JSME TAK

PRVNÍ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA V ÚSTECKÉM KRAJI

načítání