Rychlý kontakt

Pro kontaktování můžete využít jeden z následujících kontaktů, nebo kontaktní formulář.

Tel.: (+420) 412 371 072
Tel. pavilony: (+420) 775 440 623
E-mail: 17msvdf@seznam.cz

Úvod - AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

KONZULTAČNÍ HODINY S ŘEDITELKOU ŠKOLY, HOSPODÁŘKOU ČI PEDAGOGY

- po telefonické domluvě viz kontakty

 

 

V pátek 20. 5. 2016 se naše MŠ zapojila do celosvětové akce Food

Revolution Day viz odkaz níže, nahlédněte:

 

http://www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/7623-food-revolution-day-v-ms-zahradka.html

 

 http://www.vybezek.eu/aktuality/20-mejlem/7629-food-revolution-day-ve-vybezku.html

 

V pátek 20. 5. 2016 se konala také vernisáž varnsdorfských MŠ, zde můžete nahlédnout:

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1579606932337487.1073741858.1428380064126842&type=3

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají, dle § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, děti v posledním

roce před zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl udělen odklad školní

docházky.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy vždy přihlížet

ke splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (přijímány

budou děti, které se podrobily stanoveným řádným očkováním  a děti, které mají doklad, že jsou proti

nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), k místu trvalého pobytu

a dále k těmto skutečnostem:

 

KRITÉRIUM

BODOVÉ HODNOCENÍ

Věk dítěte v daném školním roce

Dosažení 6 let věku

15

Dosažení 5 let věku

3

Dosažení 4 let věku

2

Dosažení 3 let věku

1

Individuální situace dítěte

Sourozenec v MŠ

2

Celodenní docházka

2

Opakované podání žádosti

 

2

 

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu součet

bodů všech kritérií až do naplnění plného počtu volných míst a vždy bude přihlížet k zájmu dítěte

(k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám). V případě rovnosti výsledného součtu bodů

jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, PO, takto:

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

 

Uchazeč, registrační číslo

3

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

 

Datum zveřejnění: 25. 5. 2016

____________________________________________________________________________

 

 

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

                                 Školní rok 2015/2016

4. - 15. 7.

18. - 29. 7.

1. 8. - 12. 8.

15. - 26. 8.

29. - 31.8.

Naše MŠ

MŠ Stonožka u Atria

MŠ Jeřabinka u Střelecké

MŠ Sluníčko u bazénu

Všechny MŠ

MŠ Slovíčko u 3.Národní

MŠ Čtyřlístek za Velvetou

MŠ Na kopečku ve městě

MŠ Bratislavská

 

 

Zákonní zástupci:

 • mají možnost ve dnech 9. 6. 2016 od 13.00 – 17.00 hod. a 10. 6. 2016 od 13.00 – 16.00 hodin

OSOBNĚ přihlásit své dítě v MŠ, která v konkrétním období zajišťuje provoz. S sebou je nutné mít

oboustrannou kopii Evidenčního listu ze své MŠ a žádost o přijetí. (kopii EL si zákonní zástupci

vyžádají ve „SVÉ“ mateřské škole, žádost o přijetí pro období hlavních prázdnin taktéž). Pokud tyto

podmínky nesplní, dítě nebude do MŠ přijato.

 • zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku.

 

 

 

Vážení rodiče, v programu Skutečně zdravá škola, do kterého

je naše MŠ zapojena, jsme pro Vás připravili blogy z našich akcí,

na které se můžete podívat. Odkaz zde:

 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/materska-skola-varnsdorf-prazska-2812-prispevkova-organizace/blog

 

TĚLOCVIČNA JIŽ DO KONCE ŠK. ROKU ZRUŠENA.

 

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 

 

PONDĚLÍ 23. 5.

 

- plavání 8,50 - 9,35 h pav. A - pouze předškoláci

 

 

ÚTERÝ 24. 5.

 

- plavání 9,40 - 10,25 h pav. B - pouze předškoláci

- keramika pavilon B

- logopedie oba pavilony - dle potřeb dětí a plánu p. logopedky

 

 

ČTVRTEK 19. 5.

 

- NENÍ angličtina

- účast na tenisovém soutěžním dopoledni - vybraní předškoláci

- odpolední vystloupení sborečku Zahrádka ve Starokatolickém kostele u divadla

 

 

Další akce viz PLÁN AKCÍ.

 

 

 

FOTOGALERIE

 

Motýlci

- Čarodějnice

- Návštěva sběrného dvora 22. 4. 2016

 

Sluníčka

- u moře :-)

 

Berušky

- pracují na zahrádce

 

Housenky

- Narozeniny Kačky B.

- Čarodějnice

 

Společné akce

- Motýlci a Sluníčka na výletě u rybníka Mašíňák 25. 5. 2016

- Vernisáž v divadle na téma Červená, modrá, bílá aneb Česko 20. 5. 2016

- Food Revolution Day v naší MŠ 20.5.2016

- EKO soutěž města Varnsdorf - vítězí Motýlci

http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-zivotniho-prostredi/informace-z-odboru/vytvarna-soutez-deti-z-ms-vysledky.html

 

Sboreček Zahrádka

- Čarodějnice 30. 4. 2016

- vernisáž viz spol. akce

 

Kuchyň - nově (nakoukněte, co děti měly dobrého  k jídlu v MŠ i s recepty)

- Zapeč. brambory s rybou a mozzarelou, zeleninový salát s čočkou 27. 4. 2016

 

 

 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ A ORGANIZACE PROVOZU

 

Provozní doba MŠ od ledna 2016:

 

OD 6,15 HOD  -   DO 16,30 HOD (pondělí až čtvrtek)

OD 6,15 HOD  -   DO 16,00 HOD (pátek)

 

Z DŮVODU EKONOMICKÉHO ŘEŠENÍ PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ

 

DOBY NAŠÍ MŠ SE VŠECHNY ZŮSTÁVAJÍCÍ DĚTI Z PAVILONU B

 

VŽDY V 15,45 HOD PŘESUNOU DO PAVILONU A I SE SVÝMI VĚCMI

 

PRO ODCHOD DOMŮ. ZDE SI JE RODIČE VYZVEDNOU HLAVNÍM

 

VCHODEM, PROTOŽE VCHOD PAVILONU B JIŽ BUDE UZAVŘEN.

 

PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ DOBY JE URČENO PŘEDEVŠÍM

 

RODIČŮM, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ SKLOUBIT SVÉ PRACOVNÍ

 

POVINNOSTI S ORGANIZACÍ PÉČE O DÍTĚ.   

 

Prosíme rodiče, aby opravdu své děti včas odhlašovali

 

na tel. čísle 775440623 mezi 6 až 8 hpokud vědí,že je

 

jejich dítě nemocné nebo že do MŠ z nějakého důvodu nepřijde,

 

nebo že přijde ten den do MŠ později.

 

Děkujeme.

 

 

 

Organizace školního roku 2015/2016

 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016  v úterý 1. září 2015.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.

 

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

 

Jarní prázdniny pro okres Děčín připadnou na  7. 3. – 13. 3. 2016

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016


 

 

 

        

TŘÍDÍME ODPAD I VE ŠKOLCE

 

Ve třídách i v chodbě máme barevné koše na třídění odpadu:                

 

ŽLUTÝ: plasty                  ORANŽOVÝ: smíšený odpad

 

MODRÝ: papír                  ZELENÝ: sklo, pouze na hlavní chodbě

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se i s dětmi zapojují do sběru tříděného odpadu.

Ze získaných peněz pak můžeme děti na konci školního roku odměnit.

Tak hurá do dalšího sbírání!  :-)

 

 

SBĚR

 

- SBÍRÁME PET LAHVE (spočítat a nahlásit počet ks na třídě)

 

- A PAPÍR  (zvážit a nahlásit na třídě)

 

PET VÍČKA

 

Vážení rodiče, děkujeme, že se aktivně podílíte na sběru tříděného odpadu. Vedete

tak své děti k péči o životní prostředí a zároveň pomáháte získat pro naši MŠ

peníze, které využijeme pro děti a akce MŠ.

 

Sběr se vyhodnocuje i mezi školami na konci šk. roku a pokud se umístíme

na prvních místech, získáme pro naši MŠ i věcné ceny.

 

TAK HURÁ DO SBÍRÁNÍ :-)

 
 
 

 

 

Berušky a Housenky opět uspěly v soutěži O nejkrásnější velikonoční ozdobu,

kterou nazvaly "Velikonoční nadělení" a umístily se na krásném 7. místě a získaly

pro MŠ odměnu 1000,- Kč. Gratulujeme!

 

 

 

VÍM, CO JÍM, MAMINKO, TATÍNKU!

 

NE – ZNÁMÉ OBILOVINY (STŘEDA 10. ÚNORA OD 16,00 H)

 

http://www.vybezek.eu/aktuality/20-mejlem/7183-vim-co-jim-maminko-tatinku.html

 

Slíbené recepty:

 

BROWNIES Z ČERVENÉ ŘEPYrecept z www.jimejinak.cz

 • Cca 300 g syrové červené řepy – vařit ve slupce se špetkou soli asi hodinu, prudce ochladit a oloupat
 • 2 hrsti rozinek
 • 50 ml oleje (kvalitní za studena lisovaný – např. kukuřičný, slunečnicový, sezamový,…)
 • 4 lžíce obilného sladu (např. pšeničný, ječmenný…), nebo obilný sirup, javorový sirup, koncentrovaná ovocná šťáva,…
 • 1 dcl mléka (rostlinného  - např. rýžové, ovesné…), či vývaru z červené řepy
 • Špetka soli (vytáhne sladkost z ovoce, zeleniny,…)

= vše společně rozmixovat (tyčovým mixérem) do hladka

 • 200 g špaldové mouky (nejlépe celozrnné, lze též kombinovat různé druhy – např.: špaldovou, jahelnou, kukuřičnou, rýžovou)
 • ½ kypřícího prášku (bez fosfátů = vinný kámen)
 • 1 lžička mleté skořice
 • 3 lžíce kvalitního kakaa či karobu (= svatojánský chléb)

= vše dobře promíchat

 • Smíchat sypkou a mokrou část (ochutnat a případně dosladit), naplnit formu (dortovou, na plech, muffiny,…)
 • Péci na cca 180 °C asi 25 minut (kontrola špejlí)

- Zkoušela jsem nahradit červenou řepu i jinou zeleninou (například dýní hokkaido) – též chutné J

POLEVA – např.:

 • Ovoce (jablka, či jakékoliv sezónní) povařit se špetkou soli, lze dosladit rozinkami – vše rozmixovat do hladka tyčovým mixérem. Poté přidat řasu agar – agar (dodá minerály, přirozeně ochlazuje organismus, výborně želíruje), nebo rozmíchaný kukuřičný škrob (či vanilkový pudink), povařit a nalít na dort.
 • „Tvarohová“ z tofu – povařit bílé tofu se špetkou soli, rozmixovat do hladka, přisladit obilným sladem (nebo obilným, či javorovým sirupem, rozinkami,…), povařit s rozmíchaným kukuřičným škrobem a nalít na dort.

- pokud ji chcete mírně nakyslou, lze přidat vymačkanou šťávu a kůru z citronu

LETNÍ KOLÁČ Z KUKUŘIČNÉ KRUPICE  - inspirace z www.jimejinak.cz

= výborný na léto, či teplé dny – kukuřice i ovoce přirozeně ochlazuje organismus

 • 1 hrnek kukuřičné krupice, nebo instantní polenty (zhruba množství na velký hluboký plech)
 • 4 hrnky jablečného moštu, nebo vody
 • Hrst rozinek – rozmixovat se špetkou soli tyčovým mixérem (použít část moštu, či vody)
 • Hrst strouhaného kokosu
 • 2 lžíce kvalitního oleje (za studena lisovaného)
 • Špetka soli (vytáhne sladkost z ovoce, obilí…)
 • Případně lze dosladit obilným sladem, sirupem, nebo javorovým sirupem

= vše smíchat a nalít na plech vyložený pečícím papírem (nebo nasypat kukuřičnou krupici a kokos na plech, zalít rozinkami rozmixovanými s olejem v moštu, či vodě a smíchat až na plechu)

- tekutou „hmotu“ dát zapéct na cca 10 – 15 minut do trouby

 • Poté ještě polotekuté vytáhnout z trouby (pokud krupice vysála vodu, klidně ještě polít další tekutinou) a poklást libovolným sezónním ovocem (strouhaná jablka, půlené švestky, meruňky, jahody, černý rybíz, třešně… )
 • Posypat drobenkou (rýžová mouka, kokosový tuk, obilný slad), nebo skořicí a ořechy (jablka), mletým mákem (švestky)… - jak kdo má rád

= vše dát ještě zapéct do trouby (cca 20 minut – podle ovoce)

- krájet po důkladném vychladnutí (polenta zcela ztuhne a koláč lze výborně krájet)

 

JAHELNÍK

 • Jáhly – důkladně propereme (cca 3 x), zalijeme 3 díly jablečného moštu (nebo vody)
 • Rozinky – propláchnout, lze i rozmixovat
 • Špetka soli

= dát vařit jáhly, na začátku sbírat pěnu, poté přidat rozinky, špetku soli a vařit cca 20 minut (nemíchat, hrnec podložit rozptylovacími síťkami)

- po uvaření ještě horké zamíchat, přesunout do formy, či plechu vyloženého pečícím papírem a přitlačit („uplácat“) – při stydnutí ztuhne a lze krásně krájet

- pokud chceme slavnostnější formu, polijeme libovolnou polevou (ovocnou, „tvarohovou“,…)

- do jahelníku lze přidat jakékoliv jiné sezónní, či sušené ovoce, ořechy, semínka, mák, ale též sladkou zeleninu (jemně strouhanou mrkev, dýni hokkaido, krmnou řepu… ) - fantazii se meze nekladou

- v zimě lze zapéct v troubě (abychom si přidali teplo do organismu)

 

http://www.greenwayfood.cz/index.php/project/polentova-pizza/

 

 

http://www.greenwayfood.cz/index.php/project/tabouleh-s-pecenou-paprikou-a-susenymi-svestkami/

 

- místo 200 g pšeničného bulguru jsme použili 200 g kuskusu

 

 

http://www.jimejinak.cz/pickles-kvasena-zelenina/

 

 

 

 

 

 

Naše MŠ opět uspěla v celorepublikové soutěži O nejkrásnější vánoční ozdobu

 

s ozdobičkou slaměného houpacího koně a umístila se na krásném 6. místě 

 

a získala tak 2 000,- Kč. Děkujeme třídě Berušky a pavilonu B.

 

 

 

 

RECEPTY Z ODPOLEDNE S RODIČI K TÉMATU:

 

CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ - SKUTECNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

 

MRKVOVÁ POMAZÁNKA

Osmažím cibulku, přidám na větší kusy

pokrájenou mrkev, zasmahnu, podleji

vodou, osolím a dusím doměkka.

Přidám koření dle chuti, např. římský kmín

a chilli. Poté zakápnu shoyu a rozmixuji

do hladka. Tuto směs mohu rozmixovat

spolu s uvařeným slunečnicovým semínkem.

Vynikající alternativou k mrkvi jsou např. batáty.

 

POMAZÁNKA Z UZENÉHO TOFU

Ingredience: uzené tofu, cibule, sůl, římský kmín, shoyu či umeocet na dochucení,

kořenová zelenina (mrkev, celer na zjemnění a nastavení objemu), koriandr

Postup: Cibuli osmažit dozlatova s kořením a solí, přidat na kostky tofu, osmahnout,

lehce podlít vodou a dusit asi 10 min. Pak rozmixovat tyč. Mixérem. Na dochucení umeocet,

shoyu či dijonskou hořčici.   Do teplé směsi přidat najemno nastrouhanou čerstvou

kořenovou zeleninu (mrkev, celer). Lze smíchat se zelenou natí.

 

ZELENINOVÉ CHIPSY

Použít můžete - mrkev, celer, petržel, č. řepu, dýni hokaido, brambory, ...

Nakrájenou zeleninu v míse smícháme se solí a dalším kořením, které máme rádi (česnek,

zeleninové natě,  bylinky, papriku, wasabi, ... Vše smícháme s trochou olivového oleje

a pečeme na plechu na pečícím papíru při 200 st. Každý druh trvá různý čas, než je hotov.

Pak stačí ubrouskem odsát přebytečný tuk a může se zdravě mlsat. Také si můžete vyzkoušet

různé druhy nastrouhané zeleniny okořenit, osolit a s trochou oleje vytvořit směs, ze které

na peč. papíře upečete malé placičky různých chutí.

 

SALÁT ZE SYROVÉ ČERVENÉ ŘEPY

Nastrouhat nahrubo řepu, přidat sůl, pepř, hořčici,

Citrónovou šťávu, olivový olej, kysanou smetanu

a na kostky nakrájený balkánský sýr.

 

SALÁT Z VAŘENÉ ČERVENÉ ŘEPY

Uvařit řepu do měkka (asi 45 min), nastrouhat nahrubo, přidat sůl, pepř,

citrónovou šťávu, olivový olej, kysanou smetanu

a můžeme přidat rozinky. Je totiž sladký.

 

MRKVOVÝ DORT

Suroviny: máslo a hr. Mouka na vymazání a vysypání dort. formy (24 cm),

175 g třtinového cukru, 175 ml slunečnic. Oleje, 3 velká vejce, 140 g jemně

 nastrouhané syrové mrkve, 100g rozinek, 1 velký pomeranč, 175 g hl. mouky,

1,5 lžičky prášku do peč., 1 lžička sody, 1 lžička skořice, špetka kardamomu

a nastrouhaného muškát. oříšku

Na polevu: 175 g moučkového cukru, 2 lžíce pomeranč. šťávy

Předehřát troubu na 180°C. Cukr dát do větší mísy, přidat olej, vajíčka,

zamíchat, přidat mrkev, rozinky a kůru z jednoho pomeranče. Mouku,

prášek do peč., sodu, skořici a koření smíchat v jiné míse a přidat

k mrkvové směsi. Promíchat a směs dát do dort. formy a péct asi 40 min.

 Po vychladnutí vyklopit z formy a polít ho polevou.

 

CIBULOVO – PAPRIKOVÝ KOLÁČ

Suroviny: Listové těsto, ricotta, 4-5 větších cibulí (bílá i červená), 2 velké bílé papriky,

1 kapie, slanina + šunka (šunk. salám), sůl, pepř, strouhaný sýr

Zálivka: rozšlehat 3 vejce, 100 ml mléka, 200 ml šlehačky, 1 lžíce pažitky, může se přidat

utřené 3 stroužky česneku

Rozválet list. těsto, přendat na plech a propíchat lehce vidličkou. Na těsto rozetřít kelímek ricotty.

Náplň: orestovat na pánvi slaninu rozkrájenou na kostičky, přidat na půlkolečka nakrájenou cibuli

a papriku na proužky. Poté ještě šunku na kostičky, osolit, opepřit a lehce podusit. Necháme vychladnout.

Pak směs rozetřít na připravené list. těsto a zalít rozšlehanou zálivkou. Péct v předehřáté troubě na 170 °C

asi 25 min. Před upečením posypat strouhaným sýrem a zapéct dozlatova.

 

BRAMBOROVÝ SALÁT NA ŘECKÝ ZPŮSOB

Suroviny: Vařené brambory ve slupce, červená cibule nakrájená na proužky, barevné papriky nakrájené

na proužky, malá rajčátka, ředkvičky, čerstvý baby špenát spařený horkou vodou, černé olivy, feta sýr

Dresink: 0,5 šálku citrónové šťávy, 0,5 šálku olivového oleje, 2 stroužky česneku – utřít, sůl, pepř, oregano

Vařené brambory nakrájet, vložit do mísy, přidat asi polovinu dresinku a promíchat. Pak přidat ostatní

suroviny, zalít zbytkem dresinku, promíchat a podávat mírně vychlazené nebo při pokojové teplotě.

 

DÝŇOVÁ BÁBOVKA

Suroviny: 4vejce, 240 ml oleje, 1 van.cukr, 350g cukru, 425g dynoveho pyre, 260g hladke mouky,
2 lzicky prasku do peciva, 1 lzicka sody, 1/4 lzicky soli,3/4 lzicky skorice1/4 lzicky mleteho zazvoru,
1/8 mleteho hrebicku,hrst orechu,cokolady,...
 
Troubu predehrat na 180 stupnu,formu vymazat a vysypat polohr. moukou. Vyšlehat vejce,olej,cukr,
pridat dynove pyre a proslehat.Smichat mouku,sodu,sul,prasek do peciva,koreni a orisky,cokoladu
a vmichat do tekute hmoty z vajec,....pect 50-60 minut.
 
DÝŇOVÝ KOMPOT
 
Dýně, jablka, badyan, skorice, hrebicek, voda.
 
 
ZELNÉ SALÁTY
 
bile zeli, jablko, skorice, sul, trtinovy cukr, citron, rozinky
 
bile zeli, vinny ocet, cibule, pepř, sůl, třtinový cukr, olej
 
červené zelí, pomeranč, sůl, skořice, rozinky, třtinový cukr, citron
 
červené zelí, cibule, sůl, balsamiko

 

 

 

 

Protože jsme zapojeni do občanské iniciativy "Skutečně zdravá škola", zůčastnili jsme se

 

konference v Praze v sobotu 24. 10. 2015, která zhodnotila pilotní projekt a jednotlivé

 

školy, odborníci a hosté diskutovali na dané téma.

 

Zde nahlédněte: https://youtu.be/A9ylpjtP_lw

 

https://youtu.be/HfMiBF0gk8g

 

www.uschovna.cz/zasilka/GN2VPHHN3JH4YCW5-EH3

 

 

V programu Skutečně zdravá škola jsme se zapojili do sotěže

 

"O nejlepší zdravý recept"

 

Podmínkou účasti je vytvořit svůj originální recept včetně jedné fotografie hotového jídla.

Vítěz získá vynikající mlýnek KoMo Fidibus Classic v hodnotě přes 10.000 Kč

a následující 2. až 5. místo bude oceněno nějakou pěknou knihou.

Recept i fotka musí být vlastní. Nelze tedy jen uvařit jídlo podle kuchařky, nebo použít cizí fotografii.

Náš soutěžní recept:

- můžete vyzkoušet :-)

 

PODZIMNÍ ZAPEČENÁ SMĚS ZE „ZAHRÁDKY“

 

 

 

 

 

 

 

4 porce

Suroviny:

150 g červené čočky

150 g zelené čočky BIO

150 g přírodního TOFU

  50 g ovesných vloček

    3 vejce

1 červená paprika

česnek

sůl

 

Příloha: batátové pyré

 

Suroviny:

3 ks velkých batátů

200 g másla

 

Zeleninová obloha

 

Suroviny:

3 ks červené řepy

150 g přírodního TOFU

200 g baby mrkve

300 g brokolice

200 g cukety

 

Postup:

Červenou čočku krátce povaříme a scedíme, přimícháme do měkka uvařenou zelenou čočku.

Přidáme vločky, nastrouhané tofu, červenou papriku na kostky, česnek a sůl podle chuti. Vše smícháme,

zapracujeme tři žloutky a sníh ze tří bílků. Hotovou směsí plníme zapékací formy vymazané máslem.

Pečeme při 180°C asi 15 minut. Batátové pyré připravíme z oloupaných a uvařených hlíz, které rozmixujeme

a zjemníme rozpuštěným máslem.

Obloha:

Nastrouháme TOFU, krátce spaříme růžičky brokolice, baby mrkev a cuketu nakrájenou na kolečka orestujeme

na másle, červenou řepu nastrouháme.

Na talíř servírujeme zapečenou směs v zapékací misce a ostatní přílohu. Ozdobíme čerstvou saturejkou.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

načítání